โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
การประชุมตัวแทนผู้บริหาร ครูกีฬา และวิทยากรค่ายภาษ... »  การประชุมตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครูกีฬา และ... พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม มอบทุนการศึกษา »    พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม มอบทุนการศ... มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ... »  ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ  ... กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ... »  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการ... กิจกรรมวันไหว้ครู 2557 » ปาเจราจริยาโหนติ    คุณุตตรา  นุสาส... การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/25... »  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้... งานประชุมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2557 »  งานประชุมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง ปี 255... งานเลี้ยงส่ง ครูเกศมณี และครูวรรณทนา »  งานเลี้ยงส่ง ครูเกศมณี และครูวรรณทนา ต้อรับคุณครูรำพรรณ จันทร์ย้อย » ต้อรับคุณครูรำพรรณ  จันทร์ย้อย   งานบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึก... »  งานบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมั...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านชื่นชอบหมวดหมู่ไหนมากที่สด?