โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน »  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน งานวันครู 2557 »  งานวันครู 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 »  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 บรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรี... »  บรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ... กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 »  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา »  โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษ... กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 ภาคเย็น »  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 ภาคเย็น... กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 »  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 งานวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.56 »  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556 แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค »  แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน ง...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านชื่นชอบหมวดหมู่ไหนมากที่สด?