โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
วันครู ปี 2558 »  วันครูอำเภอบ้านโป่ง 16 มกราคม 2558  ... ติวเข้ม O-NET ชั้นมัธยมศึำกษาปีที่ 3 » ติวเข้ม O-NET   แนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ » การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ &nb... ครูรมณียา สุรธรรมจรรยา ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ » ครูรมณียา สุรธรรมจรรยา เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ... กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 »  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ทัศนศึกษาปฐมวัย »  ทัศนศึกษาปฐมวัย ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 »  ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต »  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต   นมัสการขอพรจากเจ้าอาวาสวัดจันทาราม และกราบขอบพระคุ... »  นมัสการขอพรจากเจ้าอาวาสวัดจันทาราม และกราบขอ... งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2558 »  งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2558 &n...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock