โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
โรงเรียนบำรุงวิทยาอวยพรวันคริสต์มาส »  โรงเรียนบำรุงวิทยาอวยพรวันคริสต์มาส ค่ายต้นกล้าคุณธรรม ชั้นป.1-3 » ค่ายต้นกล้าคุณธรรม ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต  ... กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใรวันพ่อแห่งชาติ ปี255... »  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใรวันพ่อแห่งชาติ... กิจกรรมวันเอดส์โลก »  กิจกรรมวันเอดส์โลก ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภ... »  ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ "ราชบุรีเมืองแห่... เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ »  เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตาม... กีฬาภายในโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ประจำ... »  กีฬาภายในโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)... ร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูเรณู ธรรมกิจ »  ร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูเรณู ธรรมกิจ กีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 ปี 2557 »  กีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 ปี 2557 ... โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน »  โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเ...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock