โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
นายสาม เซี่ยงจ๊ง อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัลนักเร... »  นายสาม  เซี่ยงจ๊ง  อนุเคราะห์เลี้ย... กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันเข... »  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนเนื่องใ... รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด »  รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด... ค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp:Enrich your English " »  ค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp:Enrich you... กิจกรรมวันสุนทรภู่ »  กิจกรรมวันสุนทรภู่ การประชุมตัวแทนผู้บริหาร ครูกีฬา และวิทยากรค่ายภาษ... »  การประชุมตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครูกีฬา และ... มอบเกียรติบัตรการประกวดการเขียนเรียงความ »  มอบเกียรติบัตรการประกวดการเขียนเรียงความ&nbs... พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม มอบทุนการศึกษา »    พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม มอบทุนการศ... มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ... »  ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ  ... กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ... »  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการ...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านชื่นชอบหมวดหมู่ไหนมากที่สด?